Nova generacija tamburaša KUD-a "Repušnice"

 

 

 

Tamburasi novi

Naši najmlađi tamburaši - naš ponos
S lijeva: Martin Bišćan, Toni Jelić, Elena Papa, Darien Pastula, Maja Štibrić, Linda Likoder, Marija Rade i Iva Štibrić koja nije na slici